Akkrum.net

De 95-jarige Ruurd van der Velde uit Akkrum was om gezondheidsredenen niet bij de reünie voor schaatsers die vijf keer de Elfstedentocht hebben gereden. De bijeenkomst werd zaterdag 3 februari 2024 georganiseerd door Lodewijk Zwierstra (88) uit Heerenveen. Hij was benieuwd hoeveel schaatsers, die prestatie hadden geleverd en nog leefden. Na een oproep in de Leeuwarder Courant meldden zich vier mensen bij hem en het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen. Jaap Bijlsma, Jo Hamburg, Lodewijk Zwierstra en Bart Koopmans haalden gezamenlijk hun herinneringen op.

Ruurd van der Velde schaatste in 1947 zijn eerste Elfstedentocht, schrijft de Leeuwarder Courant. Ook in 1954, 1956, 1985 en 1986 ontving hij een kruisje. Van der Velde was boer op Flânsum, tussen Jirnsum en Raerd. ,,Yn 1963 waard hy by Froubuurt fan it iis helle”, vertelt dochter Antsje Haringsma-van der Velde. ,,Dat siet him letter wol yn ’e wei. Hy hie ’m graach útride wollen. Ride wie syn passy. Hy mocht altyd graach oer de Alvestêdetochten prate. De krúskes hingje no moai by him op de keamer.”

Twee van de sterken der sterken onder de Elfstedenschaatsers kwamen daadwerkelijk de reünie in Hindeloopen: de 89-jarige Jo Hamburg uit Bolsward en de 88-jarige Bart Koopmans uit Heerenveen. ,,Dat binne al twa kear fiif ferhalen”, zegt Lodewijk Zwierstra. ,,It is no al slagge. Hjir wie it my om te dwaan.”

Foto's: Noordoost.nl/Peter Wouda

Nog geen reacties.

(advertentie)