Akkrum.net

De opkomende zon legt een gloed over de gemeentelijke begraafplaats in Nes (B) bij Akkrum. De klokkestoel torent hoog boven de grafstenen uit, die van afstand klein en nietig lijken. De kale bomen markeren de herfst, het is bijna winter.Het dorp Nes (H) telde op 1 april 2010 precies 1107 inwoners: 542 vrouwen en 565 mannen. Nes heeft een oude kern en een grote nieuwe woonwijk. In Nes valt het op, dat bijna alle huizen direct aan het water liggen. De 60 meterhoge watertoren van Nes is in het weidse landschap gezichtsbepalend. In Simmer 2000 is deze watertoren tijdelijk omgebouwd tot lampenkap en is daarom ook te vinden in het Guinnes Book of Records.

Op een hooggelegen kerkhofterp (waar vroeger een klooster heeft gestaan) vind je binnen de omheinde begraafplaats één van de klokkenstoelen die Friesland nog rijk is. Op het helm-zadeldak van gepotdekselde planken staat een windwijzer. Op de bronzen klok staat een tekst. De in het Fries geschreven tekst heeft als vertaling: “Over de doden, goeden en kwaden, bidt mijn bronzen geluid voor het laatst; Geef hen, God, de eeuwige rust”. De houten klokkenstoel staat ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De oude kern van Nes ligt ingeklemd tussen de waterwegen de Boorne en de Nesser Zijlroede. Nes ligt met zijn kern ook aan het centrum van Akkrum. Daarom wordt er ook veel gesproken over Akkrum-Nes. Nes is bekend bij de watersportliefhebbers, daar het ligt aan het begin van de overbekende turfroute in oostelijke richting.

Geschiedenis
De terp, waarop de klokkenstoel staat, is een overblijfsel van het Nesserklooster. Het klooster is rond 1243 door de Ridderlijke Duitsche Orde gesticht. De kloosterlingen zijn erg belangrijk voor Nes en omgeving geweest. Het klooster had daar vele gronden in eigendom. Het klooster is aan het begin van de 17e eeuw verdwenen. De kloosterkerk is wel langer blijven bestaan. Toen de kerk ook in verval raakte, is ook deze afgebroken. Het uiterlijk van Nes is mede daardoor in de loop der jaren sterk veranderd. Rond 1606 werd er ook wel gesproken over Nesserbuïen en vanaf 1700 sprak men enkel nog van Nes. Tot Nes behoren ook de buurtschappen Birstum, Bokkum, Pean en Soarremoare. Nes maakte bestuurlijk, tot de gemeentelijke herindeling in 1984, deel uit van de gemeente Utingeradeel en is daarna opgegaan in de nieuwe gemeente Boarnsterhim. Sinds januari 1989 is de officiële naam van het dorp Nes.

Nes is een dorp in de gemeente Boarnsterhim, provincie Friesland (Nederland). Hier werd in 1997 een aquaduct en een nieuwe vaarweg van de Boarne naar de Nesser Zijlroute gerealiseerd. Door deze realisatie ontstond er tussen de oude en nieuwe Boarne en de oude kern van Nes een schiereiland. Op dit schiereiland is een nieuwe woonwijk verrezen; wijk Boarnstee met ruim 300 woningen aan het water. Een bekende inwoner van Nes is de in Lippenhuizen geboren voetbaltrainer Foppe de Haan. Jarenlang trainde hij Sportclub Heerenveen. De succesvolle trainer heeft onder andere ook de Oranjevrouwen voor de Europese Kampioenschappen voetbal getraind. Tot juni 2011 stond de succesvolle trainer onder contract bij Ajax Cape Town en later voor het nationale team van de eilandengroep Tuvalu.

73 org

(advertentie)