Akkrum.net

Het Achterom in Akkrum werd vroeger ook wel Kuiperskampke genoemd naar de eerdere eigenaar van het aangrenzende hotel Zevenwouden. Op dinsdag 25 september 1936 werd op het terrein, dat ongeveer achter de oude Poiesz-supermarkt lag, een veekeuring gehouden. Op de achtergrond de bebouwing aan onder andere de Buorren, Leechein en Mounedyk.

 Meer informatie over het Kuiperskampke op de website van de stichting Akkrum Ald en Nij.

 

 

Er is één reactie:

(advertentie)