Akkrum.net

Leerkracht Immy van der Veen-Akkerman van groep 6 van de Ds. Hasperschool in Akkrum heeft in een uitgebreid verhaal de naamgever van de christelijke school op papier gezet. Hendrik Hasper werd op 14 september 1886 in het Groningse Enumatil geboren. De Bijzondere Lagere school werd in 1919 opgericht en telt momenteel zo’n 140 leerlingen in zeven klassen.

De vader van Hendrik Hasper was hoofd van de christelijke school in Akkrum. Hij was het tweede kind uit een gezin van elf kinderen. In 1887 verhuisde het gezin naar Amersfoort en in 1896 naar Amsterdam. Vader hoorde bij de zogeheten. afgescheidenen en moeder was Vrij Evangelisch. Zij leerde haar kinderen Evangelische gezangen.
In Amsterdam ging Hendrik naar het Gereformeerd Gymnasium en de muzikale vorming kreeg thuis veel aandacht. Alle kinderen speelden op het harmonium. Hendrik hield veel van zingen, maar mocht thuis niet vaak meedoen omdat hij geen wijs kon houden.

Hendrik bezat al jong een goede handelsgeest hij verkocht de eieren van zijn kippen, de opbrengst kwam thuis in het kippenpotje waaruit uitstapjes konden worden betaald. Die handelsgeest verlegde zich van de eieren naar tweedehandsboeken, schilderijen en antiek. Met de opbrengst ervan hielp Hendrik anderen.
Zijn benoeming tot predikant op Schiermonnikoog in 1912 kwam vlak nadat hij met Roosje f. N. Schnitzler, een dochter van een Joods Indonesische handelaar, trouwde. Twee maanden na zijn intrede richtte hij op Schiermonnikoog de “Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Christelijk Onderwijs” op.

Na zowel financiële als organisatorische problemen ging de school op 15 oktober 1915 open en vijftig jaar later in 1965 bij het vijftig jarig jubileum kreeg de school zijn naam. Ondertussen begon ds. Hasper studie te maken van de psalmen en 11 november 1917 werd hij predikant van de Gereformeerde kerk te Oldeboorn. Hier werd hij wederom bij de “schoolstrijd” betrokken.

De Gereformeerden uit Akkrum kerkten te Oldeboorn en ze wilden graag een Christelijke school in Akkrum oprichten. Na veel moeite werd dit op 1 september 1919 bewerkstelligd en ging de school open. Sinds 1959 wordt officieel de naam Ds. Hasperschool gebruikt.

Friese taal
Dominee Hasper pleitte ervoor dat de school een “goede school” moest zijn. Die wens moest tot uiting komen in de differentiatie van het onderwijs, zo vond hij. Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij schreef destijds al in het mededelingenblad, de huidige nieuwsbrief, dat het accent moest liggen op algemeen vormend onderwijs, pleitte voor een nauwe relatie tussen ouders en leerkrachten, voor een schoolgebouw dat aan alle moderne eisen voldeed en er moest ruimte zijn voor een bloemen-, fruit- en moestuin. Ook het Fries moest een plaats als vak op school krijgen.

Modelschool
Voor het schoolgebouw heeft hij stad en land afgereisd en kwam zijn handelsgeest weer goed van pas, hij is zelfs op audiëntie bij koningin Wilhelmina geweest. De Ds. Hasperschool werd een model onder de modelscholen, zo beoordeelden de deskundigen. Van heinde en ver kwam men om de school te bewonderen.
De cirkel is rond: heden ten dage zijn we in een modern gebouw gehuisvest en voldoen wij aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. geven we algemeen vormend onderwijs en hebben we Friese/ Engelse dagdelen en naast de school is een vlindertuin.

Hasperkoor
Tijdens het schrijven van dit stukje houdt het “Hasperkoor” de muzikale eer van de school hoog op het Frysk Sjongers Gala te Drachten, onder leiding van juf Greetje Haantjes. We hopen dat onze school nog lang en met verve de naam van dominee Hasper mag dragen en nog belangrijker dat de school voor veel leerlingen een inspirerende leeromgeving mag zijn, waar zij later met plezier aan terug mogen denken.

Foto's: Stichting Akkrum Ald en Nij

221016 Akkrum ChristelijkeSchool rond1920 Ds Hendrik Hasper

Er is één reactie:

  • ivich skande, dat sa'n skoalle ôfbrutsen is! itselde jild foar de thalenskoalle, ek sa'n bysûnder gebouw. en dan tink ik ek oan: de âld skoalle, de bewaerskoalle, de boerema skoalle, de húshâldskoalle, de mavo; allegearre fuort! der is no noch mar ien skoalle dêr't minsken fan sizze kinne: sjoch, hjir haw ik eartiids op skoalle gien. dy stiet op nes en dêr binne lytse wenten yn oanbrocht. dat hie om my ek wol yn guon oare skoallen plak fine mocht. tige spitich dat der sa omgien is mei -jo soene sizze kinne- monumentale panden yn ús doarp.

    jan eijzenga.

(advertentie)