Akkrum.net

De veerpont vanuit Akkrum over It Deel naar Joure kent een lange geschiedenis. Sinds circa 1750 worden er al mensen overgezet. Eerst met een houten schouw, later met een houten veerpont, waarop ook wagens konden worden vervoerd. De nieuwe, gemotoriseerde pont vaart komende zomer alweer voor het zevende seizoen. Na 35 jaar werd de fietspont vanwege het toenemende fietsverkeer in 2006 in ere hersteld. Het veehoudersechtpaar Rinke en Froukje van Keimpema in Vegelinsoord, dat de gemeentelijke fietspont laat varen, exploiteert er ook een theetuin.

De allereerste pont werd rond 1750 op initiatief van de adelijke familie Vegelin van Claerbergen in Joure in de vaart gebracht. Met deze snelle verbinding tussen Joure en Leeuwarden hoefden reizigers niet meer over Heerenveen om te rijden. Omdat er in de achttiende eeuw ook nog geen directe verbinding tussen Joure en Terherne was, groeide de pont uit tot een van de belangrijkste uit die tijd. Met de aanleg van wegen verloor de pont zijn nut. In 1971 werd de pont uit de vaart genomen. Mede door de inspanning van stichting Akwaseum in Akkrum is pont Nije Skou in ere hersteld.

  • Meer over de pont over de Nije Skou, die deze naam kreeg omdat Old Skou al bestond, staat op de website van de Stichting Akkrum Ald en Nij.
  • www.nijeskou.nl

 De pont vaart momenteel van 1 april tot en met 15 oktober.

Nog geen reacties.

(advertentie)