Akkrum.net

De Mounedyk in Akkrum tijdens de oorlogsjaren. Een skûtsje ligt afgemeerd in het bevroren ijs van de Polsleat. Het is een van de foto’s van de Mounedyk, die vanaf vandaag op de website van de stichting Akkrum Ald en Nij is te zien. Beheerder Pier van der Heide heeft een selectie uit een groot aantal foto’s gemaakt, die in de loop van de jaren gemaakt zijn.

Onder andere de schaatsenfabriek van Ruiter is er te zien; die was gevestigd in het pand waar aannemer Tj. Dijkstra & Zn nu zit. Daarbij is ook een serie van negen foto's van het kruidenierswinkeltje van Pake Wiebe de Boer met zijn dochter Hielkje.

Er is één reactie:

  • de namme fan dy winkelman wie germ (gerben?) de boer. syn dochter tsjitske wie ús buorfrou doe't wy op de parallelwei wennen. sy wie de frou fan hendrik bergsma dy't sjofeur wie by de FCE. wy neamden him ek pake germ. hy brocht de boadskippen wol by de minsken thús en ried dan op een transportfyts mei sa'n ferlengde achteras. dy brûkte hy by it opstappen. en dan gliede hy op een hwat aparte manier op sa'n lang learen sadel. dat wie foar ús as bern grappich om te sjen.

    jan eijzenga

(advertentie)