Akkrum.net

Het Melkerspaed is met elf woningen een van de kortste straten in Akkrum. De straat dankt zijn naam aan het pad, dat in de 'nieuwbouw' in Akkrum-oost, indertijd naar de boerderij It Hiemstee leidde. Bovenstaande foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die op de splitsing van het Melkerspaed en de Boarnsterdyk stond. De boerderij was van Sjouke en Hinke Dijkstra. Anno 2019 woonden Eelke en Geeske Schaap daar.

Foto's: Thom de Vos - Stifting Akkrum Ald en Nij

Nog geen reacties.

(advertentie)