Akkrum.net

Het Hopmanshôf is een van de kortste straten van Akkrum. Het straatje ligt ingeklemd tussen de Lange Miente en de Koarte Miente. Op de foto zijn de woningen aan de Lange Miente te zien, rechts de muziektent waar fanfare Harmonie regelmatig optrad en ook het defilé op Koninginnedag werd gehouden.

Niet zichtbaar op de foto zijn de panden van Dierenartspraktijk Mid-Fryslân, die vandaag de dag aan de Lange Miente lijkt te staan, maar op Hopmanshôf nummer 1 is gevestigd. Voorheen zaten daar daar het badhuis en consultatiebureau. De beheerder van het badhuis en de zuster van het consultatiebureau woonden erboven.

Bureau Oudenaarde is op nummer 2 gevestigd. Naamgeefster en architect Loes Oudenaarde en haar collega’s zijn “in de gebouwde omgeving” actief. Het bedrijf verhuist binnenkort naar Heerenveen. In de tijd dat de dierenartspraktijk zich op het Hopmanshôf vestigde, werd nummer 3 opgeheven en bij nummer 1 getrokken. Kinderopvang Kids First is op nummer 5 gevestigd, in gebouw It Mienskar. Daarvoor was er de openbare kleuterschool It Beukerhôf, die in januari 1967 werd geopend.

Foto: Stifting Akkrum Ald en Nij.

Nog geen reacties.

(advertentie)