Akkrum.net

De woning in het midden van de foto staat op de hoek van de Widestege en Boarnswâl in Akkrum is het geboortehuis van Coopersburg-stichter Folkert Harmens Kuipers ofwel Frank Cooper, de bouwer van het in 1896 grootste warenhuis ter wereld in New York. Later is de woning verbouwd tot een Sparwinkel van de familie Bosma. Daarna zat kapper ‘Haar en Haar’ er in. Momentheel wordt het pand grondig verbouwd.

Meer op de site van de Stichting Akkrum Ald en Nij

Nog geen reacties.

(advertentie)