Akkrum.net

De christelijke Ds. Hasperschool in Akkrum is in 1919 gesticht als Bijzondere Lagere School aan de Boarnsterdyk. De school stond wat achteraf, verscholen achter de woningen, vlakbij het viaduct onder de rijksweg A32. Het pad er naar toe lag tegenover de zuivelfabriek van destijds, nu inmiddels een woning naast het viaduct over de Boarnsterdyk. De school heeft nu een splinternieuw onderkomen in de Brede School aan de Stringen in Akkrum.

In de omgang begin vorige eeuw werd de nieuwe school meestal de Christelijke School genoemd. ,,Lang heeft men van kerkwegen moeten wachten op een eigen school en werd voor het stichten ervan noch al tegenwerking ondervonden, maar vooruitlopend op de financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs, waagde men de grote stap en werd op de uitwerking van de plannen, met alles wat mogelijk was, gewerkt. Voornamelijk aan de invloed van Ds. Hasper uit Aldeboarn en zijn kennis wat betreft onderwijs instellingen is het te danken, dat in 1919 een school voor "Christelijk Nationaal Onderwijs" tot stand kwam, die naar zijn promotor genoemd werd. De nieuwe school die in september 1919 wordt geopend, is later naar hem vernoemd. De Christelijke Nationale School (CNS) kreeg pas in 1959, bij het 40-jarig bestaan, de nieuwe naam de "Dominee Hasper Skoalle". Momenteel telt de school 140 leerlingen verdeeld over zeven groepen.

(Tekst uit Toponymy fan Akkrum en Nes van Merten Bakker. 1982).

Foto: archied stifting Akkrum Ald en Nij

Nog geen reacties.

(advertentie)