Akkrum.net

Doarpstún Akkrum-Nes zoekt vrijwilligers, die meehelpen om zaad thuis te laten groeien en na IJsheiligen in de moestuin bij de Brede School uit te zetten. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van NL-Doet op zaterdag 12 maart 2022 worden de zaden en zaaibakjes uitgedeeld. Leerlingen van de basisschool doen ook mee: ze krijgen zakjes met zaad om thuis te laten groeien.

,,We willen graag dat zoveel mensen thuis gaan voorzaaien, zodat we in mei onze groentebedden met plantgoed kunnen vullen. Iedereen kan meedoen’’, aldus Anita Boer in de nieuwsbrief van Doarpstún Akkrum-Nes. De vrijwilligers kunnen ook meedelen in de opbrengsten van de groenten, die in de tuin worden geteeld.

Tijdens de maandelijkse meewerkdagen kunnen ook potjes en zaaigoed worden opgehaald. De vrijwilligers van Doarpstún Akkrum-Nes zijn elke eerste zaterdag van de maand op de tuin bij de brede school aanwezig. De ploeg van zogeheten meitúnkers kan nog wel extra hulp gebruiken. ,,Hoe meer mensen meehelpen, des te mooier kunnen we de tuin maken.’’

Foto: Doarpstún Akkrum-Nes

Nog geen reacties.

(advertentie)