Akkrum.net

Het was dringen geblazen tijdens de kerstversiering-workshop woensdagavond in Doarpskeamer Akkrum. De bijna twintig deelnemers pasten maar net in De Skuorre. Zes anderen stonden op de reservelijst, maar moesten worden teleurgesteld. Het maken van een festoen, een langwerpige kerstversiering, was enorm in trek.

,,We ha noch noait safolle minsken tagelyk yn De Skourre hân. Wy pasten der krekt sa’n bytsje yn’’, aldus een enthousiaste Agnes Kruiper, die de workshop samen met Hennie Sixma gaf. Weliswaar had ze een voorbeeld van een festoen gemaakt, maar de werkstukken van de deelnemers verschilden allemaal van elkaar. Ze drapeerden kerstgroen als buxus, taxus, conifeer en klimop om een stok of dik touw. De kerstversiering bestond uit rode appeltjes, kerstballetjes, lichtjes en ander kleurrijk materiaal.

Foto's:Doarpskeamer Akkrum

221207 Akkrum doarpskeamer kryststik groepje221207 Akkrum doarpskeamer kryststikje

Nog geen reacties.

(advertentie)