Akkrum.net

De aanhoudende droogte zorgt voor een lager waterpeil in de polders rondom Akkrum. Veehouder Joost de Jong heeft daarom de inlaat vanaf De Boarne bij zijn boerderij een tikkeltje open gezet. De monumentale kop-hals-romp-boerderij staat in een eigen poldertje. Het waterpeil daarin is hoger dan dat rond de omliggende weilanden om verzakkingen van de muren te voorkomen. Wetterskip Fryslân heeft daarvoor op verschillende plaatsen in de sloten rondom de boerderij een houten stuw geplaatst.

De Jong laat het overtollige water uit de mini-polder in de grote polder stromen. ,,It is sa droech, it lân kin it mei dit waar wol brûke.’’ Eerder deze week verhoogde Rijkswaterstaat het peil van het IJsselmeer, dat als zoetwaterbekken een functie heeft. Volgens de dienst is dat ,,een uitzonderlijke maatregel om landbouw- en natuurgebieden van voldoende water te blijven voorzien’’. Omliggende provincies kunnen bij aanhoudende droogte het peil van de boezem met water uit het IJsselmeer verhogen.

Wetterskip Fryslân verhoogde eind april de waterpeilen op verschillende plaatsen om het grondwaterpeil op niveau te houden.

 

Foto/video: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)