Akkrum.net

Zo ongeveer voor de veertigste keer staat op donderdag 23 juni 2022 de jaarlijkse viswedstrijd tijdens de Akkrumer Merke op het programma. Iedereen mag meedoen. Stichting Akkrum-Nes Centraal, die het evenement samen met buurtvereniging Heechein en Hengelsportvereniging Heerenveen op touw zet, begon rond 1980 met het organiseren ervan.

Mede dank zij de opbrengst van de jaarlijkse lijstcollecte in Akkrum en Nes is deelname van het evenement altijd gratis gebleven. Deelnemers kunnen een hele rij prijzen winnen. Ze mogen daarvoor een eigen plekje langs De Boarn op de Boarnwâl opzoeken. Voor het beste resultaat kunnen ze hun eigen hengel en aas meenemen. Een bijzondere restrictie in alle klassementen is dat gevangen paling niet meetelt.

Speciale prijzen in de vorm van eremetaal zijn er voor de eerst gevangen vis, voor de grootste vis, de kleinste vis en de jongste deelnemer. Ook is er een pechprijs. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door Rolf en Lena van der Veer, die tot 1 juni 2022 de uitbaters van eetcafé Kromme Knilles waren.

Geert Postma-bokaal
De hoofdprijs, Geert Postma-bokaal, is voor de visser die met de totale lengte van de door hem of haar gevangen vissen het beste scoort. Een wisselbeker is er ook voor de jongere jeugd in de leeftijd tot en met de basisscholen. Ook bij hen gaat het om de totale lengte van de gevangen vissen per deelnemer. Voor alle basisschoolleerlingen heeft de organisatie een herinneringsmedaille in petto.
 

De prijsuitreiking is na afloop van de viswedstrijd in café Kromme Knilles. Inschrijven kan op de wedstrijddag bij de inschrijfpost nabij de Smelle Brêge vanaf 18.30 uur. Voor alle basisschoolleerlingen heeft de organisatie een herinneringsmedaille met halslint. Na afloop van de viswedstrijd is er een Hollandse Avond in café Kromme Knilles met medewerking van zanger Arnold Postma.

Visgroep De Reuzen uit Akkrum verkoopt vlak voor de wedstrijd vaste hengels met snoer en dobber, zodat iedereen die dat wil mee kan doen.

Foto: Visgroep De Reuzen

Nog geen reacties.

(advertentie)