Akkrum.net

Voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop heeft een bewoner van De Kleef in Akkrum een omgevingsvergunning aangevraagd. Reden is dat de exotische woekerplant in zijn tuin als archeologisch waardevol gebied is aangemerkt. De plant moet met wortel en al worden verwijderd. De meeste wortels zitten binnen een halve meter onder de grond, maar bij lage grondwaterstanden kunnen die ook wel tot drie meter of meer reiken.

De gemeente Heerenveen heeft de aanvraag van de omgevingsvergunning ter kennisgeving gepubliceerd. Bezwaar kan niet worden aangetekend.

Foto's: Noordoost.nl/Peter Wouda

Nog geen reacties.

(advertentie)