Akkrum.net

Met een stofexplosie-simulator hebben leden van de brandweer in Akkrum tijdens een oefenavond kennis kunnen maken met het fenomeen stofexplosie. De explosieve verbranding, die bijvoorbeeld met meel of melkpoeder kan ontstaan, was in de brandweerkazerne op kleine schaal te zien.

Arie van Tongeren uit Akkrum demonstreerde het apparaat, dat in de jaren vijftig in opdracht van zijn vroegere werkgever UT-Delfia in Akkrum is ontwikkeld. De mengvoerfabrikant had in zijn veertig meter hoge silo’s aan de Polsleat allerlei grondstoffen, die gevaar voor explosie en dus ook brand konden opleveren.

Van Tongeren is in de tweede helft van de vorige eeuw vaak met de stofexplosie-simulator op pad geweest. Hij gaf voorlichting en demonstraties aan collega’s van de vestigingen van UT-Delfia in Akkrum, Franeker, Hoogkerk en Maarssen. Ook bij andere bedrijven in de mengvoerindustrie demonstreerde hij het apparaat. De gevolgen van stofexplosies konden zich ook in het ruim van schepen voordoen. De meeste grondstoffen werden per schip aangevoerd.

Video: Brandweer Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)