Akkrum.net

2009: Leden van de Koezinclub drijven in de bak van de Aok-ranch in Makkinga stieren op, zoals cowboys dat in het vroegere Wilde Westen van Amerika deden.

Een stiertje, dat met een kudde koeien in de Hoitepolder in Langweer heeft overwinterd, laat zich maar moeilijk vangen. Melkveehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken onderneemt komende zaterdag een derde poging. ,,As it slagget, is it hiel moai. As it net slagget, moatte we ‘m sjitte, mar ik tink dat ‘t wol tafalle sil.’’

Tweemaal eerder ondernam de melkveehouder een poging om het stiertje, dat in de polder is geboren, op stal te krijgen. De tweede poging was met Friese paarden van Miedema zelf. De koeienvangers maken zaterdag gebruik van zogeheten quarterhorses, snelle en wendbare paarden die cowboys gebruiken om koeien te vangen.

Tijdens het op stal zetten van de negentig stuks jongvee en weidekoeien wist het stiertje te ontsnappen en de weilanden in te vluchten. Miedema huurt in de Hoitepolder zo’n kleine 45 hectare om de melkveehouderij op het eiland naar een biologische bedrijfsvoering om te schakelen. Het bedrijf is eigendom van landbouwmakelaar Theo Wijntjes uit Elsloo. De afstand tussen Haskerdijken en de Hoitepolder is te groot om het houden van vee daar rendabel te maken. ,,Wy geane dêr net fierder, boppedat skale wy ôf mei de kij.’’

Energiepolder
De Hoitepolder, een eiland bij Langweer dat alleen over een brug te bereiken is, staat op de nominatie om energiepolder te worden. Melkveehouder Miedema huurde 44,5 hectare. Gemeente De Fryske Marren heeft 2,5 hectare in eigendom, de Protestantse Gemeente Langweer de overige 25 hectare. De kerkelijke gemeente heeft het plan opgevat om zonnepanelen in de polder te plaatsen en de landbouw minder intensief te maken, waardoor ruimte voor weidevogels ontstaat. Samen met Wijntjes worden de plannen nu voorbereid. De Fryske Marren heeft haar steun inmiddels uitgesproken.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)