Akkrum.net

Onder het wegdek van de Rakswâl in Akkrum komt een regenwaterrriool. De afvoer staat los van riool, dat het afvalwater naar de rioolwaterzuivering afvoert. Het relatief schone regenwater wordt afgevoerd naar hetr oppervlaktewater of in de bodem geïnfiltreerd. Medewerkers van Thomassen Akkrum sluiten de nieuwe leiding aan op het bestaande gescheiden netwerk in de nieuwe wijk Sinnebuorren.

In eerste instantie wordt eerst alleen de rijbaan van nieuwe bestrating voorzien. De parkeerplaatsen langs de weg en de trottoirs worden in een later stadium aangepakt. De gemeente Heerenveen heeft namelijk een tekort van 25.000 euro.

Lees ook:

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

230911 Akkrum Rakswal regenwaterriool 2 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)