Akkrum.net

Fûgelwacht Akkrum verwacht een opleving van het aantal tuinvogels in Akkrum en Nes (H). Reden is de uitbreiding van het aantal vogelhuisjes. Niet alleen de vereniging hing meer kasten van het type Meet me at the Forest op, maar ook anderen deden dat. De organisatie van Bosk Akkrum verkocht in totaal 45 exemplaren. Op de gemeentelijke zijn begraafplaats zijn vorig jaar dertien nestkasten opgehangen.

Meest opvallende vondst in het broedseizoen van 2022 was een vol nest met dode koolmezen in de tuin van wooncomplex Coopersburg. De jongen lagen in nestmateriaal van hondenhaar. ,,Dergelijke nesten trof ik toch weer veel aan’’, vertelt coördinator Tsjebbe Andringa van Fûgelwacht Akkrum in het jaarverslag van het broedseizoen van 2022. Hij herhaalt zijn oproep aan hondenbezitters om de hondenharen na het borstelen mee naar huis te nemen en in de container te doen. De haren zijn vaak behandeld met een anti-vlooien- of tekenmiddel, die voor jonge vogels gevaarlijk zijn.

Controle van de nestkasten leverde uiteenlopende resultaten op. Sommige nestkasten waren verdwenen. Daarvoor zijn weer nieuwe exemplaren geplaatst. Voordat het seizoen moeten de nestkasten worden ontdaan van het oude nest en vogelpoep.

Foto's: Noordoost.nl//Peter Wouda

Nog geen reacties.

(advertentie)