Akkrum.net

Een dikke anderhalve maand na de deadline van de gemeente Heerenveen is het voormalige scherpe zeiljacht Skûlerbûlerbaaier een eindje buiten Akkrum opgedoken. Het sterk verwaarloosde schip zonder mast en tuigage lag eerst voor de wal in De Boarn ter hoogte van de Folkert Kuipersstrjitte in Akkrum, maar moest daar weg. De eigenaar had een kleine twee weken om zijn boot op te halen. Vlak ervoor is het bootje naar zijn nieuwe illegale ligplaats, tegenover de Boskpleats aan de Leppedijk, gebracht.

De nieuwe plek was tijdelijk, want hoveniers hebben de boot aan de ligplaats van recreatieschap De Marrekrite aan de overkant van De Boarn gelegd. Daar ligt het schip nog steeds. De Skûlerbûlerbaaier lag hen in de weg bij het kappen van bomen op die plek.

In en rond Akkrum liggen op verschillende plekken zogeheten weesboten. In voorkomende gevallen worden de schepen door de gemeente verwijderd en op de werf in Heerenveen opgeslagen. De gemeente kan gebruik maken van haar bestuursrechtelijke bevoegdheid en de boot op kosten van de rechtmatige eigenaar verwijderen.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)