Akkrum.net

De bezoekers van het leugenbankje aan het Heechein in Akkrum zijn er vroeg bij dit jaar. Ze steken vuurwerk af, drinken er een biertje of energiedrankje bij en paffen er ook nog lustig op los. ,,Se ferjitte ien ding en dat is harren eigen rommel op te rêden. It soe moai wêze as se dy kreas yn de ôffalbakken dogge. Dy steane tichteby, dat kin de muoite hast net wêze’’, aldus een passant.

De schoonmaak van het gebied rond het leugenbankje leverde vrijwilliger André Tanis volle vuilniszakken op. Hij gaat regelmatig door Akkrum om zwerfvuil op te pakken. ,,It lei besaaid mei papiersnippers en krûdresten fan fjoerwerk’’, aldus Tanis. Onder de zitbanken vond hij de laatste keer 228 voetzoekers, vier lege bierblikjes en meer dan dertig sigarettenfilters.

Foto's: André Tanis

221216 Akkrum leugenbankje vuurwerk 1000

221216 Akkrum leugenbankje geheel rotzooi 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)