Akkrum.net

Voor het eerst wordt in Akkrum het zogeheten Labyrint Lopen georganiseerd. Belangstellenden kunnen daarvoor zaterdagmiddag 9 april 2022 in de Lantearnetuin terecht. Het van oudsher christelijk gebruik is bedoeld om al wandelend zaken te overpeinzen en te bezinnen.

,,Juist na de coronatijd vinden we het belangrijk dat er weer activiteiten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten’’, vertellen Mark Schippers en Rein Huitema van de de Protestantse Gemeente Akkrum. Ze benadrukken dat het labyrint niet verward mag worden met een doolhof ,,Een labyrint laat je langs een bewust gekozen pad naar de kern lopen en geeft ook weer een weg naar buiten. Van oudsher is het labyrint als christelijk symbool specifiek verbonden met de lijdens- of veertigdagentijd en Pasen: labyrint lopen werd een ritueel voor de paasnacht, waarin het sterven en de wederopstanding van Jezus Christus centraal staan.’’

Het labyrint lopen kan volgens Schippers en Huitema heel inspirerend ritueel zijn. Deelnemers krijgen een aantal opdrachten ter bezinning mee. ,,Die opdrachten passen bij ‘etappes uit je levensreis’. Denk daarbij aan identiteit, relaties, geloof of toekomstplannen.’’ Labyrinten komen over de hele wereld voor. Vooral in kathedralen in Engeland, Frankrijk en Italië. Ook in Friesland zijn een aantal (privé-)labyrinten te vinden. Ze kennen een geschiedenis van voor de middeleeuwen

Het Labyrint is open van 13.00 uur tot 15.30 uur en is op ieder moment te beginnen.

Foto: Mark Schippers

Nog geen reacties.

(advertentie)