Akkrum.net

Met een bezoek van loco-burgemeester Jaap van Veen en een persoonlijke brief met foto van het koningspaar heeft Antje de Haan-de Haan uit Akkrum haar honderdste verjaardag gevierd. Ze deed dat donderdag 30 november 2023 samen met familie in een feestelijk versierd zorgcentrum Leppehiem. Tijdens haar schooljeugd woonde ze al eens twee jaar in Akkrum, maar verhuisde met haar ouders onder andere naar het Duitse Xanten. Friesland bleef trekken. Met haar man Hinne de Haan woonde ze later in Jirnsum.

De in Sint Johannesga geboren Antje de Haan-de Haan was tot op hoge leeftijd actief. Op haar negentigste deed ze nog aan fitness, ook fietste ze toen nog. Volleybal speelde ze tot ongeveer haar 85ste jaar. In het verenigingsleven was ze ook actief, onder andere bij de Plattelandsvrouwen. Op de boerderij regelde ze het huishouden. Een zwaar en hard leven, aldus haar zoon Bauke de Haan (72) uit Jirnsum, ,,ze hadden het niet rijk of zo, maar klaagde nooit. Als kinderen zijn wij nooit iets te kort gekomen.

De foto van het koningspaar Willem Alexander en Maxima, die samen met de brief werd bezorgd, vindt ze heel mooi. Een verrassing. Zelf schreef ze eerder ook al een brief over haar leven, dat werd verrijkt met vier kinderen. Naast Bauke de Haan zijn dat Anne (nu 69 en woningen in Reduzum), Tjeppie (65, Jirnsum) en Ineke (55, Rotterdam). Zelf was ze als boerendochter geboren op de ouderlijke veehouderij in Sint Johannesga met zo’n acht tot tien koeien. Op haar zesde verhuisde het bedrijf naar de Tramweg 10 te Terwispel en daarna woonden de familie twee jaar in Akkrum.

Het besluit om een aantal jaren voor de Tweede Wereldoorlog naar het Duitse Xanten te verhuizen, had grote gevolgen. ,,We binne dêr oant 1945 wenjen bleaun. De oarloch mei wat wy dêr allegearre meimakke hawwe, gunne jo gjin inkel minsk. It lêste jier wie hiel dreech. We kamen doe oan de frontliny te wenjen. Wy hiene doe foar dy tiid in prima hûs mei folle romte, mar nei de oarloch yn 1945 binne wy werom nei Fryslân gongen. We kamen doe fan de hel yn de himel.’’

Na de verhuizing naar Jirnsum ging Antje de Haan als hulp in de huishouding aan de slag. De naam van de familie weet ze niet precies meer, waarschijnlijk Feite en Griet de Haan-Boekstra. Weliswaar waren ze aanvankelijk compleet vreemden van elkaar, maar de sfeer was hartelijk. Ze leerde de kinderen Izaak, Bauke en Henk (van 1 tot bijna 3 jaar) kennen. Alhoewel het werk er natuurlijk gewoon was, was het voor mij na de roerige periode die achter mij lag, een hemel op aarde, zegt ze terugkijkend.

Het huwelijk met Hinne de Haan (2013-1987) was op 12 augustus 1948. De boerderij bij Raerd runde hij samen met zijn broer Feite. Omdat hij geen rijbewijs had, fietste Hinne de Haan elke dag drie kilometer naar Raerd. En terug. Samen met hem kreeg ze vier kinderen. ,,Ta grutte ferwundering en bliidskip’’ kwam dochter Ineke toen de jongens al wat groter waren. ,,Wy wiene allegearre hiel bliid mei har. Foaral de grutte jongens, echte hoannebiters doe, wienen optein. Ze kamen de oare deis elk mei in blomke thús.’’

Foto: Familie De Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)