Akkrum.net

Uit de kluiten gegroeide wilgen, die over het vaarwater van de Kromme Knilles langs de Leppedyk tegenover De Boskpleats in Akkrum hingen, zijn op last van de provincie verwijderd. De beide eigenaren hebben bedrijven ingehuurd om de bomen te kappen. Oud-melkveehouder Jentsje Greijdanus (op de foto rechts) heeft van de boomstammen en takken een ril langs het water laten maken.

De bomen van Greijdanus konden vanaf de walkant worden gekortwiekt. Die van de buren moest met behulp van een mobiele kraan op een werkschip worden ingekort. De takken hingen over een lengte van tweehonderd meter tot zo’n vijftien meter over het water. Ze zouden het scheepvaartverkeer tegenover de ligplaatsen van recreatieschap De Marrekrite hinderen.

Volkstuin
De bomen hebben er zeker meer dan dertig jaar gestaan, vertelt Greijdanus, die op die plek tot voor kort volkstuintjes verhuurde. Zijn pake Jentsje deed dat al. ,,Fanút it doarp kaam der ien dy’t dêr graach túnkje woe. De grûn lâns de Kromme Knilles is o sa fruchtber, it woe ôfgryslik groeie hjir. Minsken fan de folkstunen oan de Feansterdyk kamen hjir wol en wiene der jaloersk op’’.
 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)