Akkrum.net

Een informatieavond op donderdag 24 maart 2022 geeft mogelijk meer duidelijkheid over de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in Akkrum-Nes. Het samenwerkingsverband Doarpsbreed Helpt is de afgelopen weken overstelpt met vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners van Akkrum-Nes informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen met elkaar delen en steun bij elkaar zoeken.

Verschillende initiatieven van particulieren in Akkrum en Nes om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen worden op dit moment voorbereid. Niet alleen particulieren zijn druk bezig, maar ook wordt gekeken naar de mogelijke opvang in bedrijfspanden.

,,Bij de inwoners leven veel vragen over het opvangen van de vluchtelingen. De avond is bedoeld voor uitwisseling van beschikbare informatie en onderlinge ondersteuning’’, aldus Doarpsbreed Helpt. Het samenwerkinsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED organiseert momenteel verschillende acties rondom Oekraïne.

Donderdag 24 maart 2022 om 20.00 uur in de Doarpskeamer, Lange Miente 5, Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)