Akkrum.net

Fryslân heeft sneller geboosterd dan de rest van Nederland. Gemiddeld kent de provincie wel een lagere opkomst bij de eerste en tweede prik. Aldus huisarts Brent Bearda Bakker uit Akkrum in het Friesch Dagblad van vandaag. Als lid van de vaccinatiecommissie van de Friese huisartsenvereniging is hij gevraagd naar het nut van de terugkeer de pop-uplocaties in de provincie. ,,Fijnmazig prikken is natuurlijk een goed idee’’.

Bearda Bakker: ,,We hebben een achterstand in Fryslân. De groep die de eerste en tweede prik heeft gehaald, is nu met de booster erg trouw. Maar er is hier een grotere groep die nog twijfelt over de eerste en tweede prik”. De huisarts constateert dat Nederland een te lage vaccinatiegraad kent om ellende in de toekomst te voorkomen. Hij wil zich vooral op twijfelaars van de eerste en tweede prik blijven richten en ook doorgaan met zo veel mogelijk mensen boosteren. ,,Met omikron raken vooral veel jongeren besmet, waardoor ze weerstand opbouwen. We denken dat een groep van de besmette mensen alsnog wel een booster komt halen”, zegt de huisarts. ,,En als we toch bezig zijn, nemen we alles mee.”

Meer in het Friesch Dagblad.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)