Akkrum.net

,,Geen mens alleen’’ was het thema van de tentdienst van de Protestantse Gemeente Akkrum, waar zondagochtend 30 juni 2024 een grote groep kerkleden op afkwam. De uitgesneden letters van de thematekst, die op de aankondigingsborden langs de invalswegen prijkten, stond op de tafel vooraan in de tent. Dominee W. Klinkvis uit Leeuwarden ging in de dienst voor en verhaalde over de waarop mensen stappen kunnen ondernemen om te zorgen dat niet alleen.

Koperkwartet Nota Feliz met de muzikanten Elske Eijzenga, Doeteke Vrieswijk, Lisanne Terpstra en Jantine Stoffers zorgde voor de muzikale begeleiding. Voor de jeugd was er een kindernevendienst. De Merkecommissie stelt de feesttent tijdens de Akkrumer Merke elk jaar op de zondagochtend aan de kerkgemeente beschikbaar.

Foto's: Cristel Muitjens

Dominee Klinkvis en het koperkwartet Nota Feliz 220629 Akkrum Merke Tentdienst c CristelMuitjens 1

 

`Voorzitter Douwe van der Meulen van de Raad van Kerken Akkrum-Nes220629 Akkrum Merke Tentdienst c CristelMuitjens 2

Nog geen reacties.

(advertentie)