Akkrum.net

Filmhuis Akkrum gaat mogelijk ook voor Jeugd-en jongerenwerk STAJ Akkrum/Nes films vertonen. Tijdens de eerste voorstelling in eetcafé Kromme Knilles op zondag 22 januari 2023 kwam het idee opnieuw ter sprake. De werkgroep gaat binnenkort met het STAJ-bestuur om tafel. Insteek van het gesprek is om de belangstelling te peilen en ook om te horen welke films eventueel vertoond kunnen worden aan kinderen, tieners- en jongeren.

Met vijftig bezoekers was de eerste voorstelling van Filmhuis Akkrum op de bovenzaal van eetcafé Kromme Knilles gezellig vol. De twee uur durende film, die halverwege werd stilgezet voor een pauze, was eentje waarbij zakdoekjes welkom waren om tranen te deppen. De titel ervan mag vanwege de licentie-afspraken niet worden genoemd en werd kort van te voren in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Het enthousiasme voor filmvertoningen op een locatie dicht bij huis valt in de smaak, constateren de vier organisatoren Mardjantie Kneefel, Joëlle van Dijl, Carla Stellingwerf en Hillie Smink. Steeds meer dorpen in Friesland en ook elders krijgen een eigen filmhuis. ,,Wy binne hiel tefreden oer dizze earste middei. It wie super leuk en wy hawwe in soad moaie reaksjes krigen.’’

In ‘t zonnetje
Voorafgaand aan de filmvoorstelling werd Mardjantie Kneefel door het bestuur van STAJ in het zonnetje gezet vanwege haar inzet voor de jongerenorganisatie. Ze was bij de oprichting betrokken, samen met onder andere Jelle Roorda en kwam later nog eens voor een periode van zo’n elf jaar terug. Op de foto staan van links naar rechts Hillie Smink, Carla Stellingwerf en Joëlle van Dijl van Filmhuis Akkrum. Dan de STAJ-vertegenwoordiging met Sietse de Vos, voorzitter Jan Vledder, Wessel Folkertsma, Mardjantie Kneefel en Fardau Folkertsma.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

230122 Akkrum Filmhuis MardjantieKneefel intzonnetje 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)