Akkrum.net

De nazaten van Ulbe Twijnstra bij de oude molensteen uit de veevoerfabriek, die aan De Loads in Akkrum staat opgesteld.

Achttien nazaten van stichter Ulbe Twijnstra van de gelijknamige veevoederfabriek Ulbe Twijnstra-Delfia kwamen dinsdag 16 augustus 2022 voor een reünie naar Akkrum. De fabriek werd in 2002 gesloten en in 2004 afgebroken, waarna op het voormalige fabrieksterrein twaalf panden voor wonenen werken zijn gerealiseerd.

Eén van de familieleden, Maarten Seckel, had ruim een jaar geleden een afspraak met voorzitter Bart Dikkerboom van de Stifting Akkrum Ald en Nij gemaakt om naar Akkrum te komen en daar hun familiereünie te houden en te bekijken hoe het UTD-terrein er tegenwoordig bij staat. Er kwamen zelfs nog nazaten uit het Zuid-Amerikaanse Paraquay: Tjeerd Twijnstra, een zoon van Ubbo Twijnstra de vernoemd is naar zijn opa Tjeerd, de zoon van Stichter Ulbe Twijnstra. Meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen waren op de jaarlijkse familiereünie aanwezig.

Het gezelschap maakte met de Stifting Akkum Ald en Nij een rondje langs de bezienswaardigheden in Akkrum en kreeg veel UTD-verhalen van de bestuursleden Bart Dikkerboom, Theo Mast en Pier van der Heide te horen. De ‘reis’ begon in de Kanadeeskestrjitte waar de familie samenkwam. Vandaar ging de wandeling eerst naar de driesprong Buorren/Mounedyk, de vroegere Fabriekssteeg. Daar kreeg het gezelschap te horen dat alle paard en wagens ooit hierlangs gingen om de handel in en uit te rijden. Daarna werd er ook stilgestaan bij de stoomoliefabriek aan de Leppedyk, de oliemolen.

Op het programma stond ook een bezoek aan de rijksmonumenten annex wooncomplexen Welgelegen met theekoepel en Coopersburg met het mausuleum. Daarna werd van het gezelschap – aan het begin (of het eind) van de Ulbe Twijnstrawei – een passende groepsfoto gemaakt. Ook bij het woonhuis van Ulbe Twijnstra ‘Flora’ aan de Ljouwerterdyk werd stilgestaan. Daar vandaan werd langs de gehele Ulbe Twijnstrawei gelopen om zo uiteindelijk uit te komen bij de plek waar de UTD-fabriek heeft gestaan. Eindpunt was het monument aan De Loads, dat aan de voormalge veevoerfabriek herinnert.

Na de rondleiding van zo’n twee uur werd bij Hotel Goerres een verfrissing genuttigd en kon er door het gezelschap tevreden worden terug geblikt op het bezoek aan Akkrum, back to the roots. Als dank hiervoor kreeg de Stichting Akkrum Ald en Nij een boek en een oude penning, die ter gelegenheid van pensionering van Tjeerd Twijnstra in1956 is uitgereikt. Beiden krijgen een mooi plekje in het archief.

Foto's: Stifting Akkrum Ald en Nij

De familie van Ulbe Twijnstra met uitzicht op de woningen aan De Loads, de plek waar tot 2004 de veevoerfabriek van hun voorvader Ulbe Twijnstra stond.Familie Ulbe Twijnstra uitzichtopDeLoads

Voorzitter Bart Dikkerboom (midden achter) van de de stifting Akkrum Ald en Nij vertelt de nazaten van Ulbe Twijnstra over het monumentae wooncomplex Welgelegen.Familie Ulbe Twijnstra Welgelegen

 

Familie Ulbe Twijnstra bij straatnaambordje

Nog geen reacties.

(advertentie)