Akkrum.net

“Zijn wij goede voorouders voor onze toekomstige generatie Akkrumers? ’’Met die insteek houdt Klaas Sietse Spoelstra uit Terband woensdagavond 24 augustus 2022 de eerste lezing in het TheaterBosk in Akkrum. Hij is initiatiefnemer van onder andere het project Kening fan ‘e Greide ter bescherming van de grutto als weidevogel in Friesland.

In zijn lezing staat Spoelstra woensdag letterlijk en figuurlijk stil bij de bomen in het bos om hem heen. Hij realiseert zich dat de Akkrumer Bosk-bomen, die straks in de gemeente worden geplant, over tientallen jaren schaduw geven aan bewoners. ,,Hoe ziet Akkrum er dan uit? Hoe zijn de huidige bewoners van Akkrum ‘goed voorouder’ voor toekomstige generatie bewoners?’’, vraagt hij zich af.

In de lezing staat hij stil bij lange-termijnmissies voor de samenleving en daarmee samenhangend de veranderingen. Hij noemt voorbeelden van de manier waarop je die missies als gewone burger kunt herkennen en wat kenmerken voor de lange termijn zijn. ,,Kortom, hoe plan je voor lange termijn? Hoe vergroen je Akkrum in een proces tot 2050? Hoe werkt zo’n ‘missie’. Het gaat dan om transitiethema’s in zowel ecologisch, economisch als sociaal-culturele zin, de zogenaamde ‘brede welvaart'.’’

Klaas Sietse Spoelstra richt zich met zijn advies bedrijf Nij sicht in Terband op veranderingen voor veelal publieke vraagstukken. Hij adviseert daarin overheden als rijk, provincie en gemeente, instellingen en bedrijven en initieert nieuwe initiatieven om publieke vraagstukken een impuls te geven. Hij werkt momenteel van het landelijk initiatief ‘Ministerie van de Toekomst’, een aanpak gericht op beraad voor de lange termijn toekomst van thema’s en plekken.

Lees ook het opiniestuk "Hack de tijdgeest voor toekomstige generaties" van Klaas Sietse Spoelstra.

TheaterBosk, woensdag 24 augustus 2022, 20:00 uur

Tip: neem zelf een stoeltje of kleedje mee als je niet wilt staan

Foto: Nij Sicht, Terband

Nog geen reacties.

(advertentie)