Akkrum.net

Met een kleine drie weken te gaan is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen van de traditionele Palmpasen-optocht in Akkrum. Onder aanvoering van Muziekvereniging Harmonie trekken kinderen op zondagochtend 2 april 2023 door het dorp naar wooncomplex Coopersburg, waar oude Palmpasenliederen worden gezongen. In de dagen ervoor kunnen broodjes bij de bakker worden gebakken en kleurrijke palmpasenstokken worden gemaakt.

De start van de Palmpasen-optocht is om 11.15 uur voor Hotel Goerres aan de Kanadeeskestrjitte. Voor de veiligheid van met name de jonge kinderen is de weg voor het gemotoriseerde verkeer enige tijd afgesloten. De palmpasencommissie van stichting Akkrum-Nes Centraal hoopt dat zoveel mogelijk mensen bij de start aanwezig zullen zijn.

De optocht gaat eerst naar Leppehiem. De fanfare speelt daar en de kinderen kunnen hun Palmstokken aan de bewoners tonen. Vervolgens gaat de optocht naar Coopersburg voor de traditionele toespraak van burgemeester Tjeerd van der Zwan. Na het zingen van de Palmpasen-liederen gaat de optocht terug naar de Kanadeeskestrjitte, waar de optocht voor Hotel Goerres weer eindigt. Hier krijgen alle kinderen met een Palmstok een zakje vol verrassingen.

Deelname gratis
Aan alle feestelijkheden rondom de Palmpasen-optocht zijn geen kosten verbonden en het is ook niet nodig om je vooraf op te geven of in te schrijven. ,,Wij hopen dat veel kinderen zullen meelopen, evenals ouders, pakes en beppes en oud-Akkrumers en oud-Nessers. Alle jonge kinderen mogen meelopen, ook als zij niet in Akkrum naar school gaan.’’
 
Reünie
Traditiegetrouw komen altijd vele oud-dorpsgenoten deze dag naar Akkrum/Nes. Ze komen naar de gezellige nazit in Hotel Goerres. Het informele samenzijn met reünie-karakter kent ook een expositie van de stichting Akkrum Ald en Nij met oude foto’s en prenten
 

Route
Start om 11.15 uur vòòr hotel Goerres. Via de Kleef, Buorren, Heechein, Leppehiem, Heechein bereikt de stoet de Ljouwerterdyk (Coopersburg). Daar zal de gebruikelijke stop plaatsvinden met toespraak van burgemeester Tjeerd van der Zwan en met zang en muziek. Vervolgens weer terug naar Goerres.

Haantjes bakken
Op donderdag 30 maart a.s. van 14.15 uur tot 15.15 uur is er gelegenheid voor de kinderen om haantjes te bakken in de bakkerij van Echte Bakker Marten Boonstra.

Palmpasenstok maken
Op vrijdag 31 maart 2023 van 14.15 uur en 15.30 uur is er in zalencentrum De Lantearne gelegenheid om een palmpasenstok te maken. Dit gebeurt onder leiding van de palmsnein-commissie en de kindernevendienstcommissie. Kinderen mogen hun palmpasenstok tijdens de kerkdienst op 2 april a.s. (om 9.30 uur) aan de kerkgangers laten zien.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)