Akkrum.net

Jan Duisenberg geeft het V-teken en - naast hem - Hidde Oosterhof praten over oorlog en vrijheid

Drie inwoners van Akkrum komen aan het woord in een portrettenserie van het maandblad GrootHeerenveen.nl. Jan Duisenberg (geboren in 1932), Jan Eijzenga (1941) en Hidde Oosterhof (19 jaar) vertellen in het aprilnummer over hun gevoel van vrijheid, over hun ervaringen in de oorlog en ook de bevrijding.

,,It hiele doarp stonk nei lysol’’, herinnert Jan Duisenberg zich. Lange rijen vluchtelingen uit Arnhem en Noord-Limburg kwamen naar Friesland en kregen onderdak in de school in Akkrum. Ze moesten eerst worden ontluisd, met lysol. ,,Guon flechtelingen krigen ûnderdak yn ús skoalle, dy al foardere wie. In healjier gjin skoalle foar ús’’ vertelt Duisenberg. Zijn ouders hadden de bakkerij, waarin nu Marten Boonstra is gevestigd. ,,De Grüne Polizei en Landwacht holden neist ús ta.’’

Het heugt Jan Eijzenga dat de Duitsers bij de Hooivaartsbrug in Haskerdijken felle weerstand boden toen de Canadezen vanuit het zuiden oprukten. Onder leiding van Sieger van der Laan, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Heerenveen, kwamen de Canadezen bij een brug verderop terecht. Om onnodig bloedvergieten te voorkomen liep Van der Laan met witte vlag naar de Duitsers, die het verzoek om de wapens neer te leggen, weigerden op te volgen. De Duitse commandant schoot Van der Laan op de terugweg in de rug. ,,Dea! De Kanadezen hawwe harren doe werom lutsen, se wiene mei te min minsken.’’

De negentienjarige Hidde Oosterhof vindt dat vrij zijn ook te maken heeft met in staat zijn je eigen keuzes te maken. ,,Als je gelukkig bent, dan voel je je naar mijn mening ook sneller vrij.’’

De papieren krant van GrootHeerenveen.nl wordt huis-aan-huis verspreid en is ook te lezen op GrootHeerenveen.nl

Fotoverantwoording: de foto's bij het artikel in GrootHeerenveen.nl zijn gemaakt door Mustafa Gummusu

Nog geen reacties.

(advertentie)