Akkrum.net

Doarpskeamer Akkrum-Nes start na de zomervakantie met koffie-ochtenden voor mensen met geheugenproblemen. Op vrijdagmorgen 8 september 2023 is de eerste Vergeet-me-niet Stap-in. Deelnemers kunnen met of zonder hun partners of mantelzorgers binnen stappen voor een kop koffie of thee. Doel is om ervaringen uit te wisselen. ,,Lotgenotencontact is belangrijk, ook voor partners en mantelzorgers’’, aldus de initiatiefnemers.

Een proefperiode moet uitwijzen of er in Akkrum/Nes behoefte is aan de koffieochtenden. Tijdens de koffie-ochtenden is er ruimte voor activiteiten, zoals spelletjes, zingen, samen lunchen, gespreksgroepjes en praten over voorwerpen uit de oude doos of foto’s van vroeger. Tijdens de Stap-in is er altijd een thuiszorgmedewerker voor het verstrekken van informatie of beantwoorden van vragen, alsmede een gastvrouw, die ervaring met de doelgroep heeft. Aan de Stap-in zijn geen kosten verbonden.

Het bestuur van de Doarpskeamer is al een aantal keren door bewoners en organisaties benaderd met de vraag of er een soort inloop zou kunnen worden georganiseerd voor mensen met geheugenproblemen. Het gaat om mensen bij wie onder andere de herkenning en oriëntatie wat stroef verloopt.

De start is kleinschalig. De keus daarvoor is genomen na overleg met de drie thuiszorgorganisaties: Buurtzorg Akkrum, Thuiszorg Het Friese Land, Oars van Leppehiem en de vertegenwoordiger van de gemeentelijke welzijnsorganisatie Caleidoscoop, die in deze doelgroep is gespecialiseerd. Ook de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk is erbij betrokken. De thuiszorgorganisaties zijn bijzonder enthousiast en willen graag meewerken.

Bij problemen met vervoer kan er contact worden opgenomen met de Meitinker, die iedere maandagmiddag van 14-16 uur spreekuur in de Doarpskeamer heeft of via telefoon 0513 61 78 96. Ook mensen van buiten Akkrum/Nes, uit de omliggende dorpen zijn van harte welkom.

  • Vergeet-me-niet Stap-in: elk vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur
  • Start op 8 september 2023
  • Doarpskeamer Akkrum-Nes, Lange Miente 5 te Akkrum.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)