Akkrum.net

Ondanks het kleinschalige karakter van de toekomstige dierenweide aan de Galemaleane in Akkrum, moeten de initiatiefnemers toch het hele traject voor een omgevingsvergunning doorlopen. De gemeente Heerenveen heeft dit als eis op tafel gelegd. Daardoor laat de uitvoering van de plannen op zich wachten. ,,Het duurt helaas langer dan gehoopt’’, verzucht het bestuur van de Stichting Dierenweide Akkrum in een bericht.

De gemeente Heerenveen heeft het uitgebreide rapport, dat door gespecialiseerde deskundigen is samengesteld, inmiddels goedgekeurd. In het pagina’s dikke boekwerk wordt aan een groot scala aan onderwerpen aandacht besteed. Het terreintje aan het spoor is bijvoorbeeld onderzocht op cultuurhistorische, archeologische en ecologische aspecten. Ook de gevolgen voor het verkeer en parkeren zijn bekeken, de eventuele geluidsoverlast, de gesteldheid van de bodem, ook de externe veiligheid en gevolgen voor omliggende bedrijven. Zelfs de luchtkwaliteit kwam aan de orde.

,,De gemeente Heerenveen is van goede wil, maar we moeten aan zeer veel eisen voldoen. Het inschakelen van een bureau op het gebied van ruimtelijke ordening bleek uiteindelijk toch noodzakelijk om verder te komen.’’ Op dit moment overlegt het bestuur over de zogeheten welstandseisen, zoals bijvoorbeeld de kleur van het nachtverblijf en de hekken, de hoogte ervan en het uiterlijk

Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven, start de stichting Dierenweide Akkrum met het werven van gelden via fondsen en andere subsidieverstrekkers. Dan wordt ook een begin gemaakt met het klaarmaken van het terrein en de bouw van de stal. Het bestuur werkt met woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking It Pakhûs tegenover de toekomstige dierenweide.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)