Akkrum.net

De eerste Oekraïne-avond legde de basis voor verschillende activiteiten voor vluchtelingen

De derde ontmoetingsavond voor Oekraïners en Akkrumers is op maandag 20 juni in zalencetrum De Lantearne in Akkrum. De avond is bedoeld voor mensen, die al Oekraïense gasten in huis hebben of dit overwegen om te doen. Ook belangstellende dorpsgenoten, die mogelijk hun betrokkenheid in ondersteuning willen inzetten, zijn welkom.

Met de uitwisseling van ervaringen, actuele informatie en tips kan de avond weer net zo waardevol zijn als de vorige bijeenkomsten, verwachten de initiatiefnemers. Het digitale Oekraïne-platform heeft inmiddels al ruimschoots zijn waarde bewezen. Op www.Akkrumhelpt.nl staan allerlei tips, ideeën en nuttige informatie. Naar aanleiding van eerdere informatieavonden zijn bijvoorbeeld wekelijkse taallessen in de Doarpskeamer opgezet.

De ontmoetingsavonden zijn een initiatief Dorpsbreed Helpt, het samenwerkingsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED.

Maandag 20 juni 2022, 20.00 zalencentrum De Lantearne Akkrum

Foto: Doarpskeamer ED, Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)