Akkrum.net

Stille Nacht, Heilige Nacht galmt door de gangen. Voorzichtig gaat een deur op een kier, even verderop gaan deuren direct wijd open. Al dan niet achter de rollator of in rolstoel zien bewoners van zorgcentrum Leppehiem in Akkrum zo’n vijftien rood-witte kerstmutsen op de hoofden van evenveel mannen en vrouwen in blauwgekleurd overhemd.

De zangers van de Kromme Knilles Sjongers laten hun gebruikelijke shantyrepertoire op de ochtend van eerste kerstdag voor wat het is, ze zingen kerstliedjes, ingetogen en soms uit volle borst. De zangers werden ondersteund door accordeon en trekzak en begeleid door een heuse kerstman.

Onder leiding van gastvrouw Elly Galema wandelde het koor door de gangen van Leppehiem. Ook bewoners liepen al zingend mee. In de grote zaal It Fermidden werd onder belangstelling van een deel van de bewoners een klein slotconcert gegeven. Bestuurslid Durk Reinsma: ,,It wie hiel bysûnder om te sjen hoe moai de bewenners fan Leppehiem sa’n optreden as dit fine. It is in hiel oar begjin fan de earste krystdei en dat lieten se merke ek. Wy binne sels mei it hiele koar by in echtpear op de keamer west’’.

Foto's: Kromme Knilles Sjongers/Durk Reinsma

231225 Akkrum KrommeKnillesSjongers kerstzingen Leppehiem c DurkReinsma 3

Nog geen reacties.

(advertentie)