Akkrum.net

Architecte Nynke-Rixt Jukema uit Mantgum vertelt zaterdag 24 september 2022 in TheaterBosk Akkrum over het landschap als inspiratie. Ze houdt een voordracht over de manier haar ontwerpen tot stand komen. ,,Het kapitaal voor de toekomst zit verweven in onze omgeving’’, zegt ze, ,,maar tegelijk vraag ik me af in welke mate wij als mensheid de kwaliteiten van onze natuur, landschap, gebouwen, cultureel erfgoed, herinneringen en dromen herkennen.’’

In haar werk als architecte wil Jukema de kwaliteiten op een duurzame manier integreren met maatschappelijke ontwikkelingen. ,,Luisteren is daarbij essentieel. Luisteren naar de historie van de plek, naar de schoonheid van de omgeving en naar de bewoners en toekomstige gebruikers. Als mens leven wij in samenhang met onze omgeving en daarom is verbinding het uitgangspunt voor elk ontwerp.’’

TheaterBosk Akkrum zaterdag 24 september 2022, 20:00 uur

Tip: neem zelf een stoeltje of kleedje mee als je niet wilt staan

Foto: Nynke-Rixt Jukema

Nog geen reacties.

(advertentie)