Akkrum.net

Nynke Bergsma overhandigt de bloemen aan tamboer-maître Tamme Veltstra. Verder op de achterste rij van links naar rechts: Minke Veltstra, Johan en Thea (geen lid van de drumband) Zijlstra, Andre Tanis, Geppie Overwijk, Marie Zwarts, Jannie Hoogeveen, Aukje Overwijk. Op de voorste rij van links naar rechts Sjoukje Luitjes, Aaltsje Nettinga en Foke Houwink.

Met een flink boeketten bloemen voor leden en oud-leden heeft Akkrum-Nes afscheid genomen van drumband Animato. Een speciaal woordje was er voor tambour-maître Tamme Velstra met zijn lange staat van dienst.

De vorig jaar opgeheven drumband werd in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst in hotel-café-restaurant Goerres na afloop van de Palmpasenoptocht op zondag 10 april 2022. Reden voor de keus op Palmzondag was dat de drumband in de optocht altijd vooraan liep. Nu was die rol toebedeeld aan muziekvereniging Harmonie. Fanfare en drumband waren ruim honderd jaar nauw aan elkaar verwant.

Voorzitter Hans Anker van Akkrum-Nes Centraal roemde de inzet van ,,de groep trouwe leden en zeker tambour-maître Tamme Velstra’’. Hij memoreerde dat de drumband al eens eerder stopte, maar in tijdens het honderdjarig bestaan van muziekvereniging Harmonie in 2008 weer terugkwam. ,,De drumband heeft veel voor beide dorpen betekend. Het orkest leverde een belangrijke bijdrage aan de sfeer en leefbaarheid.’’

Tijdens de Sint Maartenoptocht van 2021 ontbrak drumband Animato voor het eerst in het straatbeeld. Het orkest vormde sinds jaar en dag een twee-eenheid met fanfare Harmonie. Het korps besloot te stoppen vanwege gebrek aan instroom van jongere muzikanten.

- Meer over het stoppen van Animato leest u op deze link.
- Een foto van Animato met verhaal over de Palmpasenoptocht staat op deze link.
 

Foto: Pier van der Heide

Nog geen reacties.

(advertentie)