Akkrum.net

Op bescheiden wijze heeft christelijk gemengd koor Euphonia in Akkrum aandacht aan het 65-jarig bestaan gevierd. Met gebak van de jubileumcommissie tijdens de repetitie werd kort bij het heuglijke feit stilgestaan. Euphonia vindt zijn oorsprong in een gelegenheidskoortje, dat in 1957 een aantal dankliederen in de inmiddels gesloopte gereformeerde kerk aan het Tsjerkebreed zong.

,,Het optreden was zo’n succes dat na deze dienst direct de officiële oprichting plaatsvond’’, vertelt voorzitter Ab Kars. Hij zegt blij te zijn dat het koor nog steeds actief is. ,,We mogen ons gelukkig prijzen dat het ledental zowel voor als na de coronapandemie constant is gebleven. We hebben momenteel tien sopranen, tien alten, vijf tenoren en zes bassen.’’ Het christelijk gemengd koor is na de dankdienst in 1957 met leden uit alleen Akkrum begonnen. Momenteel komen ze ook uit Nes, Terherne, Grou, Heerenveen, Tjalleberd, Luinjeberd en Nieuwehorne.

,,Gezelligheid en belangstelling voor elkaar staan hoog in het vaandel tijdens de wekelijkse repetitieavonden’’, vertelt voorzitter Ab Kars. Het koor staat onder ,,de grandioze leiding’’ van dirigente Klaske Deinum, die meerdere koren in Friesland onder haar hoede heeft. De repetities zelf zijn altijd serieus. De keus voor het geloof resulteert in een gevarieerd repertoire van – zoals Kars het noemt - betekenisvolle liederen met een christelijke basis. Ze worden zowel in het Nederlands en Fries als Duits en Engels gezongen. ,,Ook liederen met een vrolijke noot schuwen we niet.’’

Gemiddeld drie keer per jaar verzorgt Euphona een optreden in de Terptsjerke in Akkrum. Daarnaast wordt in andere kerken en tehuizen in Tjalleberd, De Knipe, Leeuwarden en Heerenveen opgetreden

De gemiddelde leeftijd van de koorleden stijgt. ,, Dat vormt een probleem, ook met Euphonia ontkomen wer hier niet aan. Oudere leden verlaten, veelal om gezondheidsredenen het koor en nieuwe leden aantrekken is erg moeilijk.’’

  • Meer informatie over het koor is te vinden op Facebook-pagina van Euphonia Akkrum.

 

Foto: Euphonia Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)