Akkrum.net

Een ondergrondse container voor restafval van Omrin heeft deze zomer een Ommelandse reis gemaakt. De Friese vuilverwerker plaatste het inzamelpunt op de de T-splitsing in Birstum bij Nes (H). Bewoners van recreatiewoningen aan de Pikmar en Peanster Ie konden er hun afval kwijt. In de praktijk bleken ze er nauwelijks gebruik van te maken.

De ondergrondse container kwam er omdat recreatieschap De Marrekrite in 2022 stopte met het over water ophalen van de vuilniszakken. De hoge kosten van het laten varen van een vuilnisboot speelde in dat besluit een rol. Ook rondslingerend vuil in de natuur was een reden.

Binnen een half jaar bleek dat de recreanten er nauwelijks gebruik van maakten en is de container weer verwijderd. Omrin, De Marrekrite en de gemeente Leeuwarden hadden anders verwacht. ,,We hebben gezamenlijk een inschatting gemaakt van de recreatiewoningen en het aantal benodigde containerplekken. Vanwege kosten en milieu willen we uiteraard geen onnodige routes willen rijden.’’

De container uit Birstum is inmiddels naar gemeente De Waadhoeke verhuisd, waar Omrin ook huisvuil inzamelt. De eigenaren van woonarken en recreatiewoningen aan de Pikmar en Peanster Ie krijgen binnenkort een nieuwe ondergrondse container dichterbij.

Foto: Martje Koen-van der Wal

230115 Nes Birstum container weg