Akkrum.net

Een muzikale onthaal van de nieuwe domina Ageeth de Vries, die zich aan de inwoners van Akkrum en Nes voorstelde. De bedoeling zondagmiddag 27 augustus 2023 was om de Lantearne Tún te gebruiken, maar het weer zat niet mee. Toch liep de grote zaal van gebouw De Lantearne vol met belangstellenden. Er was veel variatie.

Na een inleiding van de organisatoren en een korte uitleg van voorzitter Gosse Wielinga van de Terptsjerke was er muziek van het duo Tsjebbe Andringa en Fimke Wind met zang en gitaar. Ze zongen tijdens de middag verschillende keren in allerlei talen, zoals Fries, Engels en Nederlands.

Ds. Ageeth de Vries vertelde over haar levensloop en wat ze belangrijk in het leven vindt: geloof, hoop en liefde. Ze deed dat aan de hand van een vergelijking met drie bomen.

Jappie Bijlsma en Teake Gras speelden op hun accordeon een Friese medley. Veel mensen wilden wel gaan dansen en sommigen zongen mee. Robert Blaakmeer speelde op de saxofoon een drietal nummers.

Foto: PG Akkrum