Akkrum.net

De kaatsverenigingen Us Keatsen uit Akkrum en Korfbalvereniging Mid-Fryslân komen donderdag 24 november 2022 langs de deuren met turfgerookte, Friese droge worsten. Met de verkoop willen ze de verenigingskas spekken. Tussen 18.00 en 20.30 uur komen de verkopers, jong en oud, langs.

De speciale actieprijs – twee stuks voor 6,00 euro – moet aspirant-kopers over de streep trekken. Een ander argument is dat dit ,,de enige en echte droge worsten van onze sponsor Slagerij Spijkerman’’ zijn, aldus de beide verenigingen.

Foto: Slagerij Spijkerman