Akkrum.net

Met een hamerslag is de gemeenteraad van Heerenveen donderdagavond 30 mei 2024 akkoord gegaan met de plannen voor de nieuwe dierenweide met een stal voor kleinvee in Akkrum. De aanleg van de nieuwe attractie op het terreintje naast het spoor tegenover woongroep It Pakhûs kan los. Uit het uitgebreide onderzoek van de stichting Dierenweide Akkrum blijkt dat er geen belemmeringen zijn en dat het plan ruimtelijk aanvaardbaar is, concluderen burgemeester en wethouders.

De komst van de dierenweide draagt bij aan ,,een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied en dat komt de ruimtelijke uitstraling zeker ten goede. Het gebied ligt er enigszins verwaarloosd bij en dit zorgt voor een rommelige aanblik.’’ Voor trein- en busreizigers betekent de aanleg van de dierenweide ook een verbetering van de entree van het dorp.

Vrijwilligers, bewoners en begeleiders van It Pakhûs helpen bij het verzorgen van de dieren en onderhoud van de dierenweide. Dat geldt ook voor het onderhoud van de moestuinbakken, die op het terrein komen.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan