Akkrum.net

Nieuwe lichtmasten on de wijk Sinnebuorren. De gemeente wil ze niet overal plaatsen.

De bewoners zijn wel aan het nachtelijk duister op het Krompaed in Akkrum gewend, maar passanten willen graag lichtmasten. Dat gebeurt niet, als het aan de gemeente Heerenveen ligt. Lichtvervuiling is de reden. Het bochtige schelpenpad langs een zijtak van de Trigreppel wordt voornamelijk door wandelaars en fietsers gebruikt. Vooral in de bocht kan het erg donker zijn, aldus gebruikers.

 Mensen die moeite met het donkere Krompaed hebben, kunnen wel een alternatieve route gebruiken, zegt de gemeente. Langs die wegen branden voldoende lichtmasten. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes had de vragen aan het gemeentebestuur doorgespeeld en kreeg deze reactie.
 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan