Akkrum.net

De Open Burendag in 2022

In een dubbelpaginaverhaal vertellen Roland van der Starre en Agnes Kruiper over de tientallen activiteiten, die Doarpskeamer Akkrum-Nes in haar nog jonge bestaan heeft georganiseerd. Het maandblad GrootHeerenveen brengt een portret van de grote groep vrijwilligers, die zich voor de ontmoetingsplek inzetten.

Zo’n drieduizend mensen kwamen in 2022 in het onderkomen aan de Lange Miente in Akkrfum over de vloer. Circa achttienhonderd deden mee aan de activiteiten, zoals kleien, Oekraïens schilderen, een cursus Frysk, het activiteitencafé en de vrijwel dagelijkse inloopochtenden. Ook wordt het gebouw door instanties en clubs gehuurd voor hun eigen activteiten.

Meer is te lezen op de pagina’s 24 en 25 van GrootHeerenveen.nl.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan