Akkrum.net

Met een aangrijpende film over het vrouwenkiesrecht heeft Doarpskeamer Akkrum-Nes op woensdag 8 maart 2023 de internationale vrouwendag gevierd. Na afloop discussieerden de aanwezigen over de verworvenheden sinds de invoering van het kiesrecht van vrouwen in 1912, maar ook het gebrek daaraan in tal van landen. De film "Suffragettes" liet zien dat het kiesrecht na een soms bloedige strijd tot stand kwam. Honderd jaar later is dat op tal van plaatsen in de wereld nog steeds het geval.

De discussie werd gevoed door tijdschriften en kranten uit de jaren zestig en zeventig, die een van de vrouwen had meegebracht. Ook de Dolle Mina's, die vanaf 1969 acht jaar lang strijd voerden voor gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, kwam voorbij. "Het was een mooie avond en zeker voor herhaling vatbaar", aldus de organisatie.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan/Doarpskeamer Akkrum

Chocoladeboffert met vrouwenteken tijdens filmavond op Internationale Vrouwendag230308 Vrouwendag taart boffert 1000