Akkrum.net

Voor het eerst een rommelmarkt tijdens Reuzedei 2023 - op de Galemaleane.

Met een recordaantal kraampjes op de duurzame markt, een bommetjevolle vrijmarkt, een volle Terptsjerke met gastspreker Harm Edens en veel meer activiteiten was Reuzedei 2023 in Akkrum meer dan geslaagd. ,,Het was een zeer geslaagde dag met veel publiek’’, aldus commissielid Antje Kneefel na afloop. Het zonnige weer met in de luwte zomerse temperaturen maakte het evenemen compleet.

De drukte haalde in de loop van de middag behoorlijk aan. ,,It rûn moai troch’’, aldus een vaste bezoeker, die bij verschillende verkopers op de vrijmarkt naar de staat van hun handel informeerde. ,,De ferkeapers wiene oer it algemien hiel tefreden. Se hawwe bêst ferkocht.’’

Met over de vijftig kramen was het lange lint vanaf grandcafé-hotel Goerres tot eetcafé Kromme Knilles goed bezet. Met dat aantal is de markt is aanzienlijk gegroeid. De Reuzedei-commissie is in het afgelopen jaar behoorlijk actief geweest en heeft heel wat markten bezocht en kraamhouders gevraagd ook in Akkrum langs te komen. ,,Dat hat hiel goed holpen’’, aldus Antje Kneefel.

Terptsjerke
In zijn rede in de Terptsjerke hield radio- en televisiepresentator Harm Edens de aanwezigen een spiegel voor. ,,Ga met jezelf in gesprek, deel de angst van de toekomt. Oplossingen moet je samen oppakken, zorg voor een mooie energie tussen twee mensen en zet dit om naar liefde, bij alles wat je doet: maak een stoel vrij voor een ander en vraag eens vaker wat hij of zij ervan vindt.’’ Als ambassadeur van het WereldNatuurFons (WNF) is hij actief op het gebied van duurzaamheid en verhaalde daar ook over in zijn rede..

Activiteiten
Het drukbezochte Foodplein kreeg een extra attractie met het duo No Sa!. Mirjam Jellema en Sipke Vos uit Terherne verzorgden er de hele middag live muziek. Even verderop bekwaamden de kleine Reuzen zich in snelheid, behendigheid en creativiteit op bmx-fietsen. Ze maakten kleine zonnebootjes en lieten ze in een groot bassin varen. De jongeren konden hun kennis over duurzaamheid testen in een quiz onder leiding van presentator Raynaud Ritsma van het tv-programma ‘Tsjil Tsjekt’

Foto's: 'Reuzedei-commissie/Noordoost.nl/Alex J. de Haan

230520 Reuzedei duurzamemarkt 1000230520 Reuzedei modelboten 1000230520 Reuzedei rommelmarkt 1000

 

Nog geen reacties.

(advertentie)