Akkrum.net

Zeventig jaar getrouwd zijn ze: ,,de âld-papierman fan tsjerke’’ Oebele de Ruiter, die altijd op zijn fiets met kar door het dorp trok, en gedecoreerd koorlid  Ap de Vos. Beiden zijn 93 jaar en wonen in een aanleunwoning van zorgcentrum Leppehiem aan de Leppedyk. Aan diezelfde straat woonden ze toen ze net waren getrouwd. ,,De sirkel is rûn’’, zeggen ze tijdens de viering van hun platina huwelijk.

Het feestje vanwege het zeventigjarige huwelijk was met bijna veertig mensen druk bezocht. De komst van burgemeester Tjeerd van der Zwan op de trouwdag zelf – maandag 16 mei 2022, vlak na de ‘âlde maaie’ – was de kers op de taart. Het zaaltje van zorgcentrum Leppehiem, waar ze een aanleunwoning hebben, zat vol met hun eigen beide kinderen met aanhang, de vier kleinkinderen en de broers en zusters met hun kinderen.

Met hun 93 jaren zijn Oebele en Ap – geboortenaam Albertje – de Ruiter-de Vos nog relatief gezond. Achter de rollator wandelen ze ook nog wel een eindje, al gaat dat niet meer met de snelheid die ze wel zouden willen. Met de jaren is het gehoor van Oebele de Ruiter achteruitgegaan, maar voor het overige gaat het goed.

Oebele de Ruiter is vooral bekend van het ophalen van oud papier voor de kerken in Akkrum, die later samensmolten in de Protestantse Gemeente Akkrum. Hij deed dat jarenlang op zijn fiets met aanhangkar. De opbrengst van het papier was onder andere voor het orgel in de doopsgezinde kerk, waarvan de pijpen onderhouden, gerestaureerd en vernieuwd moesten worden. Als dank voor het ophalen van het papier bij de ondernemers in het dorp kreeg De Ruiter elk jaar een paar nieuwe, zwarte klompen. Het laatste paar staat bij de deur van hun aanleunwoning.

Het erelidmaatschap van christelijk gemengd koor Euphonia in Akkrum was voor Ap de Ruiter-de Vos een hoogtepunt. Ze zingt graag. Jarenlang was ze als vrijwilliger actief en lid van de Vrouwen van Nu. Ze werkte in de huishouding van familie De Jong aan de Buorren/Heechein en volgde tegelijkertijd een opleiding van 2,5 dag per week aan de huishoudschool, die in een eigen lokaal in de vroegere ulo en de latere mavo in Akkrum zat.

De vakanties met de kinderen Sylvia (53, nu wonend in Blokzijl) en Henk (57, wonend in Gorredijk) waren altijd met de toercaravan, meestal in Appelscha. Iemand anders moest het gezin er dan met caravan en al naar toe rijden, want vader Oebele had geen rijbewijs. Zijn werkgever Rijkswaterstaat had hem als kantonnier wel rijlessen aangeboden, maar na twee keer hield hij het voor gezien. Met angst en beven, zoals dochter Sylvia het verhaal uit overlevering heeft, stapte hij achter het stuur. Nee, dat was niks voor hem.

Veel meer plezier beleefde hij in de eerste twintig jaren van hun huwelijk aan zijn werk in de noodslachterij in Haskerdijken. Als slager beende hij daar koeien en varkens uit. Als kantonnier werkte hij ook op de brug in de Meinesleat. Het hengelen naar bruggeld en het contact met de pleziervaarders waren zijn lust en zijn leven.

Foto's: familie De Ruiter-de Vos

Video: Omrop Fryslân/Hea!

Oebele de Ruiter met zijn papierkar achter wooncomplex Coopersburg220514 Oebele en ApdeRuiter deVos 70jaargetrouwd oudpapierkar 1000

220514 Oebele en ApdeRuiter deVos 70jaargetrouwd oud 2 1000220514 Oebele en ApdeRuiter deVos 70jaargetrouwd oud 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)