Akkrum.net

Weer Sint Maartenoptocht in Akkrum-Nes na coronapauze
Weer Sint Maartenoptocht in Akkrum-Nes na coronapauze
Na een pauze vanwege corona wordt de optocht van Sint Maarten in Akkrum en Nes dit jaar weer – op donderdag 11 november – gehouden. De organiserende ondernemersvereniging VOAN heeft de route dit jaar enigszins aangepast. De kinderen lopen met hun lampions niet door Miensskipssintrum Leppehiem, maar er omheen. ,,Dan kinne de bewenners it feest dochs moai meimeitsje’’, aldus Harry Haitsma van de VOAN.Met fanfare Harmonie aan kop lopen de kinderen via de Buorren, Himdyk, Leppedyk en Suster van der Vegtstrjitte om Leppehiem heen. De start is om 18.30 uur op de Tsjerkebleek. Aan het eind van de tocht bij de Smellebrêge krijgen ze op vertoon van hun traktatiebon een ‘welverdiende beloning’. De bonnen kunnen tot donderdagmorgen in de winkel van Bliksem8491! in Akkrum worden opgehaald.

Voor het eerst is de Sint Maartenoptocht zonder drumband Animato, die sinds jaar en dag een twee-eenheid met fanfare Harmonie vormde. Het korps heeft besloten om dit jaar te stoppen vanwege gebrek aan instroom van jongere muzikanten. Al eerder gebeurde dat, maar in 2008 kwam de drumband weer terug. Meer over het stoppen van Animato leest u op deze LINK (https://www.akkrum.net/nw-25321-7-3934781/nieuws/akkrumer_drumband_stopt.html).

– Start op Tsjerkebleek, donderdag 11 november 2021 om 18.30 uur.

Archieffoto. Foto Paul Hettinga

Nog geen reacties.

(advertentie)