Akkrum.net

UPDATE: Alle kaarten zijn verkocht.

Het is bijna zover. Op zaterdagavond 2 maart 2024 vindt Akkrum yn ’t Ljocht plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er kunnen maximaal 500 mensen meedoen met de tocht. Er zijn nu al meer dan 300 kaarten verkocht. 

Muziek en zang

Akkrum yn ’t Ljocht is een sfeervolle avondwandeling van zo’n 7 kilometer door Akkrum en het buitengebied. Langs de route zijn er optredens van talentvolle inwoners uit Akkrum en Nes. Van muziek tot zang, via rock en klassiek, naar toneel en dans, door jong en oud. De deelnemers lopen dwars door gebouwen, bedrijven, stukken land, en achteraf-paadjes. De wandelaars komen zo op plekken waar ze misschien nog nooit eerder geweest zijn.

Licht

Overal in het dorp wordt er momenteel hard gewerkt om dit evenement tot een succes te maken. Vrijwilligers van de lichtcommissie willen de wandelroute op een bijzondere manier in het licht zetten en dat vergt veel voorbereiding. Artiesten zijn druk aan het repeteren en de locaties waar die optredens gaan plaatsvinden maken zich ondertussen klaar voor de ontvangst van de 500 wandelaars. ‘Mear dielnimmers kin helaas net” aldus bestuurslid Marja Wiersma van Dreamteater Akkrum. “In pear lokaasjes binne lyts en dêr moatte we wol de 500 kuierders wat kreas trochhinne krije. Dus 500 is wol echt de maks.” 

It Libbet

Start en finish van Akkrum yn 't Ljocht is bij de sporthal. Vanaf 18.45 uur vertrekt er om het kwartier een groep van 100 wandelaars. Kaarten kosten €7,50 per persoon en kunnen gereserveerd worden via: www.dreamteater.nl Daar is ook alle verdere informatie over dit evenement te vinden. Sinds gister zijn de kaarten ook te koop bij Echte Bakker Boonstra in Akkrum. “Akkrum yn it Ljocht libbet en dêr binne we fansels hiel bliid mei.” zegt Marja Wiersma. “Dus at je meirinne wolle soe ik net mear te lang wachtsje mei it keapjen van in kaart” 

 

 

Nog geen reacties.

(advertentie)